Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Οικονομικά Θέματα: Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο)  στις 17 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

             Οικονομικά Θέματα:
1.    Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014 - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
2.    Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής κ. Ν. Γκαβούνος.
3.    Ορισμός υπαλλήλου για μεταφορά ποσού 30.180,66 € από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. στο ταμείο του Δήμου - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
4.    Ορισμός διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Άργους – Μυκηνών - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
5.    Επί του από 8-10-2014 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Διαγραφή κλήσεων Κ.Ο.Κ., λόγω αχρεωστήτως βεβαιωθέντων τελών ετών 2009-2010-2011» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 1. Περί αποδοχής της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου: «Δήμος Άργους: Κατασκευή αποδυτηρίων, εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων», αποδοχή ποσού 96.000,00 € από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2014 - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.


           Τεχνικά Θέματα:
 1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2014 - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 2. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαρρυθμίσεις κτιρίου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 3. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Λιμνών Δ.Ε. Μυκηνών» εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 4. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Σκαφιδακίου Δ.Ε. Λέρνας» εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 5. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαρρυθμίσεις χώρων Δημοτικού κτιρίου στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου» εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 6. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Leader – Εξυπηρέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 7. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή βάσης κερκίδας στο γήπεδο Δ.Α.Κ. Άργους» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 8. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μικρά Τεχνικά Έργα στη Δ.Ε. Λέρνας» εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 9. Περί εκτελέσεως του έργου: «Μικρά Τεχνικά στη Δ.Ε. Άργους» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 10. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2014» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 11. Περί εκτελέσεως του έργου: «Δήμος Άργους: Κατασκευή αποδυτηρίων, εργασίες ανακαίνισης και αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων» - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 12. Περί διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Αναπλάσεις Πλατειών» Δήμου Άργους – Μυκηνών (πρώην Δήμου Λυρκείας) - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
 13. Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης τριών Προγραμματικών Συμβάσεων με αντικείμενο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τα εξής αντικείμενα: α)Ανακαίνιση – Στατική ενίσχυση Νεοκλασικής Αγοράς Άργους, β) Στατική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Κων/νου Άργους και γ) Αντισεισμική – Στατική ενίσχυση Ιεράς Μονής Παναγίας Κατακεκρυμμένης - εισηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου.
 14. Επέκταση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Γυμνού - εισηγητής κ. Θ. Οικονόμου.
 15. Ένταξη της κατασκευής του νέου κολυμβητηρίου Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη διαδικασία χρηματοδότησης, μελέτη κατασκευής και βαριάς συντήρησης μέσω σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) -  εισηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου.
            
                Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
 1. Περί εγκρίσεως χρήσης υπάρχουσας ράμπας επί της οδού Βασ. Σοφίας  αριθ. 7 Ο.Τ. 52 για είσοδο – έξοδο υπαίθριου χώρου σταθμού αυτοκινήτων κατόπιν αιτήσεως της Τσιρίκου Βασιλικής του Παναγιώτη (σχετ. η υπ’ αριθ. 72/2014 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) - εισηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου.
 2. Περί αποδοχής παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Μαλαντρενίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών (σχετ. η υπ’ αριθ. 78/2014 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) - εισηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου.
 3. Περί καθορισμού νέων χρήσεων του κτιρίου της Νεοκλασικής Αγοράς Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 67/2014 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) - εισηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου.
 4. Περί κατεδάφισης χαρακτηρισμένου ως ετοιμόρροπου και επικίνδυνου κτίσματος επί της οδού Γούναρη έναντι Δ.Ο.Υ. Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 23/2014 απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής) - εισηγητής κ. Π. Παπαϊωάννου.
            
               Θέματα Νομικών Προσώπων:
26.  Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 245/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε Καθορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
27.  Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 246/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε Καθορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
28.  Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «ΑΡΓΩ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Νέας Κίου» και διακριτικό τίτλο «ΑΡΓΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ» - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
              
             Θέματα ορισμού μελών:
29.  Καθορισμός επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
30.  Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
31.  Ορισμός μέλους και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην Κοινή Επιτροπή της από 16-12-2013 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020» στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 – 2014» - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
32.  Ορισμός μέλους και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στην Κοινή Επιτροπή του έργου καταπολέμησης Κουνουπιών - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
33.  Περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή χορηγήσεως αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων επ’ αμοιβή εκδιδόμενων προσώπων (παρ. 2 άρθρο 3 Ν. 2734/99 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄) - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
34.  Περί συστάσεως – συγκροτήσεως επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου με την επωνυμία «Επιτροπή Αγροτικών και Κτηνοτροφικών θεμάτων» και ορισμού μελών αυτής - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
35.  Περί συστάσεως – συγκροτήσεως επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου με την επωνυμία «Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ορισμού μελών αυτής - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
         
            Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:
36.  Καθορισμός του αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Άργους –Μυκηνών (Δ/νση Παιδικών Σταθμών) - εισηγητής κ. Θ. Οικονόμου.
 1. Αιτήματα γονέων για απαλλαγή από καταβολή τροφείων (μηνιαίας οικονομικής εισφοράς), για το σχολικό έτος 2014-2015 - εισηγητής κ. Θ. Οικονόμου.
         
             Θέματα Δημοτικού Ωδείου:
38.  Περί ορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Άργους – Μυκηνών για το έτος 2014-2015 - εισηγητής κ. Α. Μπαντανάς.
39.  Επί του από 18-9-2014 εγγράφου του Τμήματος Ωδείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων έτους 2014 – 2015» - εισηγητής κ. Α. Μπαντανάς.
               Τρέχοντα Θέματα:
40.  Επί αιτήσεως της ΒΑΒΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ για χορήγηση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου» - εισηγητής κ. Π. Μαρλαγκούτσος.
41.  Επί του από 26-8-2014 εγγράφου της Επιτροπής Ελέγχου Παιδότοπων και περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους λειτουργούντες παιδότοπους χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας - εισηγητής κ. Κ. Μπέγκος.
42.  Περί εκποιήσεως κινητών πραγμάτων του Δήμου (κάδοι – παλαιά σίδερα κ.λ.π.) - εισηγητής κ. Δ. Κρίγγος.
43.  Περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθ. 163/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά Συνδιοργάνωση μεταξύ Δήμου Άργους – Μυκηνών και Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, διημερίδας με θέμα: «Τα Οικοσυστήματα της Ηλεκτρονικής Υγείας είναι η σύγχρονη πρόκληση για την βιωσιμότητα των Συστημάτων Υγείας» - εισηγητής κ. Δ. Κατσένης.
44.  Περί αποδοχής παραχώρησης χρήσης του ΜΕ 2892 προωθητήρα LIEBHERR  της Π.Ε. Αργολίδας - εισηγητής κ. Θ. Οικονόμου.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος